Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Andre_foreninger: Andre grupper og foreninger (kirkeforeninger, misjonsforeninger o.l.)

Spørsmålstekst

11.2 Andre grupper og foreninger (kirkeforeninger, misjonsforeninger o.l.)

Tekst etter spørsmål

Antall grupper

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1272
Manglende tilfeller 40
Minimum 0.0
Maksimum 65.0
Gjennomsnitt 3.977
Standardavvik 5.339
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.