Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Bibelgrupper: Bibelgrupper, samtalegrupper o.l.

Tekst før spørsmål

11. Voksenundervisning, foreninger o.l. Når det gjelder bibelgrupper, samtalegrupper, andre grupper og foreninger som inngår i menighetens arbeid (11.1 og 11.2) skal antall grupper, totalt antall samlinger og det totale antall deltakere i slike grupper oppgis. Det totale deltakertallet skal også oppgis når det gjelder menighetsskole, innførings- og opplæringskurs (11.3).

Spørsmålstekst

11.1 Bibelgrupper, samtalegrupper o.l.

Tekst etter spørsmål

Antall grupper

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1267
Manglende tilfeller 45
Minimum 0.0
Maksimum 26.0
Gjennomsnitt 2.291
Standardavvik 3.536
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

11. Voksenundervisning, foreninger o.l. Når det gjelder bibelgrupper, samtalegrupper, husfellesskapsgrupper, bønnegrupper o.a (11.1) og andre grupper og foreninger, f.eks. kirkeringer, menighetspleieforeninger o.a. (11.2) som inngår i menighetens arbeid, skal totalt antall grupper, totalt antall samlinger og det totale antall deltakere som tilsammen har deltatt i slike grupper oppgis. Under 11.3 tas med totalt antall kurs, samlinger, møter, bibeltimer, temamøter o.l. som inngår i menighetens lederfostring, voksenopplæring, eller medarbeiderfostring, og totalt antall deltakere som til sammen har deltatt på disse samlingene.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.