Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Menighetsskole_delt: Deltakere i menighetsskole, innførings- og opplæringskurs o.l.

Spørsmålstekst

11.3 Menighetsskole, innførings- og opplæringskurs o.l.

Tekst etter spørsmål

Antall deltakere

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1233
Manglende tilfeller 79
Minimum 0.0
Maksimum 1013.0
Gjennomsnitt 19.578
Standardavvik 72.78
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.