Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Andre_foreninger_delt: Gjennomsnittlig antall deltakere pr. gang, andre grupper og foreninger (kirkeforeninger, misjonsforeninger o.l.)

Spørsmålstekst

11.2 Andre grupper og foreninger (kirkeforeninger, misjonsforeninger o.l.)

Tekst etter spørsmål

Antall deltakere

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1211
Manglende tilfeller 101
Minimum 0.0
Maksimum 900.0
Gjennomsnitt 42.344
Standardavvik 72.589
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.