Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Bibelgr_delt: Gjennomsnittlig antall deltakere pr. gang, bibelgrupper, samtalegrupper o.l.

Spørsmålstekst

11.1 Bibelgrupper, samtalegrupper o.l.

Tekst etter spørsmål

Antall deltakere

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1254
Manglende tilfeller 58
Minimum 0.0
Maksimum 280.0
Gjennomsnitt 16.976
Standardavvik 28.046
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.