Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Menighetsskole: Menighetsskole, innførings- og opplæringskurs o.l.

Spørsmålstekst

11.3 Menighetsskole, innførings- og opplæringskurs o.l.

Tekst etter spørsmål

Antall

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1237
Manglende tilfeller 75
Minimum 0.0
Maksimum 53.0
Gjennomsnitt 0.812
Standardavvik 2.833
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.