Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Barnehagebesok: Barnehagebesøk i kirken(e)

Tekst før spørsmål

3. Barnehage- og skolekontakt Her føres tall for besøk, møter o.l. og det totale antall deltakere ved disse.

Spørsmålstekst

3.1 Barnehagebesøk i kirken(e)

Tekst etter spørsmål

Antall

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1282
Manglende tilfeller 30
Minimum 0.0
Maksimum 52.0
Gjennomsnitt 1.627
Standardavvik 3.129
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

3. Barnehage- og skolekontakt Her føres besøk, omvisning i kirken eller menigheten (3.1 og 3.4), og besøk, andakter, undervisningstimer o.l. som prest eller annen ansatt har i barnehage eller skole (3.2 og 3.5). Gudstjenester for barnehager/skoler tas ikke med her, men føres i pkt. 2.3 eller 2.4.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.