Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Besok_barnehage: Besøk i barnehagen(e) ved prest, kateket eller annen menighetsarbeider

Spørsmålstekst

3.2 Besøk i barnehagen(e) ved prest, kateket eller annen menighetsarbeider

Tekst etter spørsmål

Antall

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1278
Manglende tilfeller 34
Minimum 0.0
Maksimum 150.0
Gjennomsnitt 2.465
Standardavvik 6.742
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.