Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Besok_skoleklasser: Besøk i skoleklasser, skoleandakt på skolen ved prest, kateket eller annen menighetsarbeider

Spørsmålstekst

3.5 Besøk i skoleklasser, skoleandakt på skolen ved prest, kateket eller annen menighetsarbeider

Tekst etter spørsmål

Antall

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1283
Manglende tilfeller 29
Minimum 0.0
Maksimum 109.0
Gjennomsnitt 5.871
Standardavvik 9.191
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.