Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Barnehagebesok_delt: Deltakere, barnehagebesøk i kirken(e)

Spørsmålstekst

3.1 Barnehagebesøk i kirken(e)

Tekst etter spørsmål

Antall deltakere

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1250
Manglende tilfeller 62
Minimum 0.0
Maksimum 980.0
Gjennomsnitt 41.264
Standardavvik 81.39
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.