Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Besok_barneh_delt: Deltakere besøk i barnehagen(e) ved prest, kateket eller annen menighetsarbeider

Spørsmålstekst

3.2 Besøk i barnehagen(e) ved prest, kateket eller annen menighetsarbeider

Tekst etter spørsmål

Antall deltakere

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1221
Manglende tilfeller 91
Minimum 0.0
Maksimum 3000.0
Gjennomsnitt 46.559
Standardavvik 139.06
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.