Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Besok_skoleklasser_delt: Deltakere, besøk i skoleklasser, skoleandakt på skolen ved prest, kateket eller annen menighetsarbeider

Spørsmålstekst

3.5 Besøk i skoleklasser, skoleandakt på skolen ved prest, kateket eller annen menighetsarbeider

Tekst etter spørsmål

Antall deltakere

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1227
Manglende tilfeller 85
Minimum 0.0
Maksimum 5600.0
Gjennomsnitt 174.614
Standardavvik 393.743
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.