Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Klassebesok_delt: Deltakere, klassebesøk i kirken(e)

Spørsmålstekst

3.4 Klassebesøk i kirken(e)

Tekst etter spørsmål

Antall deltakere

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1249
Manglende tilfeller 63
Minimum 0.0
Maksimum 1517.0
Gjennomsnitt 88.878
Standardavvik 158.216
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.