Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Klassebesok: Klassebesøk i kirken(e)

Spørsmålstekst

3.4 Klassebesøk i kirken(e)

Tekst etter spørsmål

Antall

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1284
Manglende tilfeller 28
Minimum 0.0
Maksimum 79.0
Gjennomsnitt 3.725
Standardavvik 5.931
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.