Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Moter_barnehagelaerere: Særskilte møter/konferanser med barnehagelærere

Spørsmålstekst

3.3 Særskilte møter/konferanser med barnehagelærere

Tekst etter spørsmål

Antall

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1248
Manglende tilfeller 64
Minimum 0.0
Maksimum 28.0
Gjennomsnitt 0.952
Standardavvik 1.932
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.