Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Laerermoter: Særskilte møter/konferanser med lærere

Spørsmålstekst

3.6 Særskilte møter/konferanser med lærere

Tekst etter spørsmål

Antall

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1268
Manglende tilfeller 44
Minimum 0.0
Maksimum 50.0
Gjennomsnitt 3.629
Standardavvik 5.348
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.