Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Enkeltst_diakonal: Avgrensede/enkeltstående diakonale tiltak for voksne

Spørsmålstekst

8.2 Avgrensede/enkeltstående diakonale tiltak for voksne

Tekst etter spørsmål

Antall tiltak

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1262
Manglende tilfeller 50
Minimum 0.0
Maksimum 98.0
Gjennomsnitt 2.41
Standardavvik 5.028
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.