Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Enkeltst_diakonal_delt: Deltakere avgrensede/enkeltstående diakonale tiltak for voksne

Spørsmålstekst

8.2 Avgrensede/enkeltstående diakonale tiltak for voksne

Tekst etter spørsmål

Antall deltakere

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1231
Manglende tilfeller 81
Minimum 0.0
Maksimum 1600.0
Gjennomsnitt 83.382
Standardavvik 144.199
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.