Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Diakoni_medarbeidere: Frivillige medarbeidere i diakonalt arbeid

Spørsmålstekst

8.3 Frivillige medarbeidere/ledere

Tekst etter spørsmål

Antall

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1265
Manglende tilfeller 47
Minimum 0.0
Maksimum 270.0
Gjennomsnitt 12.648
Standardavvik 20.951
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.