Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Regelm_diakonal_delt: Gjennomsnittlig antall deltakere pr. gang, kontinuerlige/regelmessige diakonale tiltak for voksne

Spørsmålstekst

8.1 Antall kontinuerlige/regelmessige diakonale tiltak for voksne

Tekst etter spørsmål

Antall deltakere

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1255
Manglende tilfeller 57
Minimum 0.0
Maksimum 4120.0
Gjennomsnitt 76.756
Standardavvik 227.605
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.