Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Sykebesok: Sykebesøk/husbesøk ved ansatte

Spørsmålstekst

8.4 Sykebesøk/husbesøk ved ansatte

Tekst etter spørsmål

Antall

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1255
Manglende tilfeller 57
Minimum 0.0
Maksimum 1250.0
Gjennomsnitt 57.762
Standardavvik 105.152
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.