Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Kode_bispedomme: Bispedømme

Verdier Kategorier N
01 Oslo bispedømme 71
 5,4%
02 Borg bispedømme 118
 9,0%
03 Hamar bispedømme 164
 12,5%
04 Tunsberg bispedømme 116
 8,8%
05 Agder bispedømme 152
 11,6%
06 Stavanger bispedømme 82
 6,2%
07 Bjørgvin bispedømme 210
 16,0%
08 Møre bispedøme 101
 7,7%
09 Nidaros bispedømme 136
 10,4%
10 Sør-Hålogaland bispedømme 96
 7,3%
11 Nord-Hålogaland bispedømme 66
 5,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1312
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.