Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Navn_fellesrad: Fellesrådets navn

Verdier Kategorier N
? 1311
 100,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1311
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.