Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Fylkesnr: Fylke

Verdier Kategorier N
01 Østfold 58
 4,4%
02 Akershus 74
 5,6%
03 Oslo 57
 4,3%
04 Hedmark 77
 5,9%
05 Oppland 87
 6,6%
06 Buskerud 66
 5,0%
07 Vestfold 50
 3,8%
08 Telemark 67
 5,1%
09 Aust-Agder 37
 2,8%
10 Vest-Agder 48
 3,7%
11 Rogaland 82
 6,2%
12 Hordaland 121
 9,2%
14 Sogn og Fjordane 89
 6,8%
15 Møre og Romsdal 101
 7,7%
16 Sør-Trøndelag 78
 5,9%
17 Nord-Trøndelag 58
 4,4%
18 Nordland 96
 7,3%
19 Troms 42
 3,2%
20 Finnmark 23
 1,8%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1312
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.