Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Fylkesnavn: Fylkets navn

Verdier Kategorier N
? 295
 22,5%
Akershus 74
 5,6%
Aust-Agder 37
 2,8%
Buskerud 66
 5,0%
Finnmark 23
 1,8%
Hedmark 77
 5,9%
Hordaland 121
 9,2%
Nordland 96
 7,3%
Oppland 87
 6,6%
Oslo 57
 4,3%
Rogaland 82
 6,3%
Sogn og Fjordane 89
 6,8%
Telemark 67
 5,1%
Troms 42
 3,2%
Vest-Agder 48
 3,7%
Vestfold 50
 3,8%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1311
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.