Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel orgnum: Organisasjonsnummer

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1278
Manglende tilfeller 34
Minimum 8.71345902E8
Maksimum 9.89375008E8
Gjennomsnitt 9.67843167113E8
Standardavvik 2.857817558E7
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.