Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 1998

Variabel Kode_prosti: Prosti

Verdier Kategorier N
0101 Oslo domprosti 12
 0,9%
0102 Søndre Aker prosti 12
 0,9%
0103 Østre Aker prosti 13
 1,0%
0104 Nordre Aker prosti 8
 0,6%
0105 Vestre Aker prosti 12
 0,9%
0106 Asker og Bærum prosti 14
 1,1%
0107 Asker prosti 0
 0,0%
0201 Fredrikstad domprosti 11
 0,8%
0202 Sarpsborg prosti 18
 1,4%
0203 Østre Borgesyssel prosti 16
 1,2%
0204 Vestre Borgesyssel prosti 13
 1,0%
0205 Follo prosti 21
 1,6%
0206 Nedre Romerike prosti 9
 0,7%
0207 Øvre Romerike prosti 14
 1,1%
0208 Østre Romerike prosti 16
 1,2%
0301 Hamar domprosti 17
 1,3%
0302 Vinger og Odal prosti 10
 0,8%
0303 Solør prosti 10
 0,8%
0304 Sør-Østerdal prosti 22
 1,7%
0305 Nord-Østerdal prosti 18
 1,4%
0306 Nord-Gudbrandsdal prosti 17
 1,3%
0307 Sør-Gudbrandsdal prosti 17
 1,3%
0308 Toten prosti 15
 1,1%
0309 Hadeland og Land prosti 14
 1,1%
0310 Valdres prosti 24
 1,8%
0401 Tønsberg domprosti 18
 1,4%
0402 Larvik prosti 19
 1,4%
0403 Nord-Jarlsberg prosti 13
 1,0%
0404 Drammen prosti 18
 1,4%
0405 Eiker prosti 12
 0,9%
0406 Kongsberg prosti 14
 1,1%
0407 Ringerike prosti 11
 0,8%
0408 Hallingdal prosti 11
 0,8%
0409 Sandar prosti 0
 0,0%
0501 Kristiansand domprosti 12
 0,9%
0502 Mandal prosti 15
 1,1%
0503 Lister prosti 18
 1,4%
0505 Otredal prosti 11
 0,8%
0506 Vest-Nedenes prosti 9
 0,7%
0507 Arendal prosti 10
 0,8%
0508 Aust-Nedenes prosti 10
 0,8%
0509 Bamble prosti 11
 0,8%
0510 Skien prosti 16
 1,2%
0511 Nedre Telemark prosti 10
 0,8%
0512 Aust-Telemark prosti 12
 0,9%
0513 Vest-Telemark prosti 18
 1,4%
0601 Stavanger domprosti 11
 0,8%
0602 Dalane prosti 6
 0,5%
0603 Jæren prosti 10
 0,8%
0604 Søre Ryfylke prosti 11
 0,8%
0605 Karmsund prosti 11
 0,8%
0606 Nordre Ryfylke prosti 14
 1,1%
0607 Tungenes prosti 8
 0,6%
0608 Sandnes prosti 11
 0,8%
0701 Bergen domprosti 12
 0,9%
0702 Fana prosti 6
 0,5%
0703 Laksevåg prosti 6
 0,5%
0704 Arna og Åsane prosti 6
 0,5%
0705 Sunnhordland prosti 29
 2,2%
0706 Midthordland prosti 13
 1,0%
0707 Nordhordland prosti 23
 1,8%
0708 Hardanger og Voss prosti 27
 2,1%
0709 Indre Sogn prosti 23
 1,8%
0710 Ytre Sogn prosti 19
 1,4%
0711 Sunnfjord prosti 20
 1,5%
0712 Nordfjord prosti 26
 2,0%
0801 Molde domprosti 13
 1,0%
0802 Søre Sunnmøre prosti 19
 1,4%
0803 Austre Sunnmøre prosti 9
 0,7%
0804 Nordre Sunnmøre prosti 14
 1,1%
0805 Indre Romsdal prosti 16
 1,2%
0806 Ytre Nordmøre prosti 15
 1,1%
0807 Indre Nordmøre prosti 15
 1,1%
0901 Nidaros domprosti 6
 0,5%
0902 Strinda prosti 10
 0,8%
0903 Heimdal prosti 8
 0,6%
0904 Sør-Fosen prosti 9
 0,7%
0905 Nord-Fosen prosti 14
 1,1%
0906 Orkdal prosti 16
 1,2%
0907 Gauldal prosti 15
 1,1%
0908 Stjørdal prosti 9
 0,7%
0909 Sør-Innherad prosti 10
 0,8%
0910 Nord-Innherad prosti 17
 1,3%
0911 Namdal prosti 16
 1,2%
0912 Nærøy prosti 6
 0,5%
1001 Bodø domprosti 11
 0,8%
1002 Sør-Helgeland prosti 7
 0,5%
1003 Indre Helgeland prosti 14
 1,1%
1004 Nord-Helgeland prosti 13
 1,0%
1005 Salten prosti 12
 0,9%
1006 Ofoten prosti 14
 1,1%
1007 Lofoten prosti 12
 0,9%
1008 Vesterålen prosti 13
 1,0%
1101 Tromsø domprosti 11
 0,8%
1102 Trondenes prosti 15
 1,1%
1103 Senja prosti 9
 0,7%
1104 Troms prosti 8
 0,6%
1105 Alta prosti 4
 0,3%
1106 Hammerfest prosti 8
 0,6%
1107 Indre Finnmark prosti 5
 0,4%
1108 Varanger prosti 6
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1312
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.