Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2003

Sammendrag

NSDs Kirkedatabase er et resultat av at NSD på oppdrag fra Kirkerådet registrerer og tilrettelegger menighetenes årsstatistikk. Tallene som presenteres her er Den norske kirkes offisielle kirkestatistikk.

Kirkedatabasen inneholder data fra menighetenes årsstatistikk som bygger på kirkebøkene, menighetenes dagregister og tellinger utført av ansatte i menighetene. Årsstatistikken inneholder bl.a. opplysninger om antall døpte, konfirmerte, innmeldte og utmeldte, tall på avholdte gudstjenester, gudstjenestedeltakere, nattverdsdeltakere, innsamlet kollekt, ulike aktiviteter for barn og unge, diakonale og økumeniske tiltak i menighetene m.m.

Datasettet Kirkelig årsstatistikk for 2003 presenterer en oversikt over Den norske kirkes virksomhet slik den utfolder seg på lokalplanet dette året. Statistikken omfatter 1297 sokn/menigheter.

Persondata er anonymisert ved at små tall i intervallet 1-4 settes til 2,5 for sensitive variabler. For øvrige persondata blir tall i intervallet 1-2 satt til 1,5.

Variabelgrupper

Full tittel

Kirkelig årsstatistikk for 2003

Identifikasjonsnummer

MD2003-v4

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Kirkerådet Oppdragsgiver
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS Databank og datainnsamler

Produksjonsdato

2008-06-02

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Sigmund Tveit NSD - Norsk senter for forskningsdata AS kirkedata@nsd.no

Versjon

Versjon 4:
- Korrigert navn på Hol og Hovet sokn.

Versjon 3:
- Justerte anonymisering av små tall: 1-4 settes til 2,5 for sensitive variabler. For øvrige persondata settes 1-2 til 1,5.

Versjon 2:
- Innførte demografiske data: folketall
- Anonymiserte små tall: 1-5 settes til 3

Dato: 2018-06-21

Emneklassifisering

Land

Norge

Analyseenhet

Menighet/sokn

Univers

1297

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.