Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2005

Variabel DAAP_SOKN: Dåpshandlinger

Tekst før spørsmål

4. Kirkelige handlinger

Spørsmålstekst

1. Hvor mange dåpshandlinger (barn og voksne) ble utført i soknet? Antall

Beskrivende tekst

Vi gjør oppmerksom på at måten å rapportere dåpshandlinger på er endret. Vi ønsker oversikt over antall dåpshandlinger utført innenfor soknets grenser. Av dette antallet ønsker vi så en oversikt over hvor mange som hadde bostedsadresse i soknet. Merk at soknebarn døpt utenfor soknet ikke skal tas med.

Tall mellom 1 og 4 er satt til 2,5 av personvernhensyn.

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1275
Manglende tilfeller 17
Minimum 0.0
Maksimum 251.0
Gjennomsnitt 33.67
Standardavvik 36.774
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.