Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2005

Variabel EKT_FORB: Forbønnshandlinger for borgerlige inngåtte ekteskap

Tekst før spørsmål

4. Kirkelige handlinger

Spørsmålstekst

5. Hvor mange forbønnshandlinger for borgerlige inngåtte ekteskap ble utført i soknet? Antall

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1274
Manglende tilfeller 18
Minimum 0.0
Maksimum 20.0
Gjennomsnitt 0.214
Standardavvik 0.767
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.