Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2005

Variabel GRAV_JORD: Gravferder

Tekst før spørsmål

4. Kirkelige handlinger

Spørsmålstekst

7. Hvor mange kirkelige gravferder ble utført ? Antall jordpåkastelser som soknets prester har utført i soknet/tjenestedistriktet for avdøde i soknet.

Beskrivende tekst

Her skal det føres opp hvor mange gravferder (jordpåkastelser) som soknets prester har utført. Dette kan også være i tilknytning til kapell/kirkegård/krematorium utenfor soknets grenser som soknet benytter som sitt faste/ordinære sted (gjelder særlig for store byer med sokn som har felles kirkegård/krematorium osv.)

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1275
Manglende tilfeller 17
Minimum 0.0
Maksimum 184.0
Gjennomsnitt 29.506
Standardavvik 29.777
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.