Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2005

Variabel KONF_FORB: Konfirmerte (deltatt i forbønnshandlingen)

Tekst før spørsmål

4. Kirkelige handlinger

Spørsmålstekst

3. Hvor mange ble konfirmert i soknet? Antall som deltok i forbønnshandlingen.

Beskrivende tekst

På samme måte ønsker vi en oversikt over hvor mange ungdommer som i løpet av året deltok i forbønnshandling innenfor soknets grenser. Dette kan også gjelde konfirmanter fra nabosokn, som står til konfirmasjon i soknet (registreringsoknet).

Tall mellom 1 og 4 er satt til 2,5 av personvernhensyn.

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1275
Manglende tilfeller 17
Minimum 0.0
Maksimum 273.0
Gjennomsnitt 32.951
Standardavvik 34.73
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.