Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2005

Variabel VIE_BOSAT: Vigsler der minst en av ektefellene har bostedsadresse i soknet

Tekst før spørsmål

4. Kirkelige handlinger

Spørsmålstekst

5. I hvor mange av disse vigslene hadde minst en av ektefellene bostedsadresse i soknet? Antall

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1274
Manglende tilfeller 18
Minimum 0.0
Maksimum 65.0
Gjennomsnitt 4.036
Standardavvik 5.607
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.