Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2005

Variabel VIE_SOKN: Vigsler (ekteskapsinngåelser med forbønn)

Tekst før spørsmål

4. Kirkelige handlinger

Spørsmålstekst

4. Hvor mange kirkelige vigsler ble utført i soknet? Antall ekteskapsinngåelse med forbønn.

Beskrivende tekst

Vi ønsker en oversikt over hvor mange kirkelige vigsler som ble utført innenfor soknets grenser.

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1275
Manglende tilfeller 17
Minimum 0.0
Maksimum 110.0
Gjennomsnitt 7.974
Standardavvik 10.675
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.