Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2005

Variabelgruppe: 5. Gudstjenester

Variabler