Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2017

Variabel Kode_bispedomme: Bispedømme

Verdier Kategorier N
01 Oslo bispedømme 53
 4,4%
02 Borg bispedømme 111
 9,3%
03 Hamar bispedømme 159
 13,3%
04 Tunsberg bispedømme 111
 9,3%
05 Agder og Telemark bispedømme 118
 9,9%
06 Stavanger bispedømme 92
 7,7%
07 Bjørgvin bispedømme 179
 15,0%
08 Møre bispedøme 96
 8,0%
09 Nidaros bispedømme 128
 10,7%
10 Sør-Hålogaland bispedømme 86
 7,2%
11 Nord-Hålogaland bispedømme 63
 5,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1196
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.