Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2017

Variabel Fylkesnr: Fylke

Verdier Kategorier N
01 Østfold 52
 4,3%
02 Akershus 74
 6,2%
03 Oslo 38
 3,2%
04 Hedmark 77
 6,4%
05 Oppland 82
 6,9%
06 Buskerud 63
 5,3%
07 Vestfold 48
 4,0%
08 Telemark 46
 3,8%
09 Aust-Agder 33
 2,8%
10 Vest-Agder 39
 3,3%
11 Rogaland 92
 7,7%
12 Hordaland 109
 9,1%
14 Sogn og Fjordane 70
 5,9%
15 Møre og Romsdal 96
 8,0%
16 Sør-Trøndelag 73
 6,1%
17 Nord-Trøndelag 55
 4,6%
18 Nordland 86
 7,2%
19 Troms 41
 3,4%
20 Finnmark 21
 1,8%
21 Svalbard 1
 0,1%
22 Jan Mayen 0
 0,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1196
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.