Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2017

Variabel Fylkesnavn: Fylkets navn

Verdier Kategorier N
? 276
 23,1%
Akershus 74
 6,2%
Aust-Agder 33
 2,8%
Buskerud 63
 5,3%
Finnmark 21
 1,8%
Hedmark 77
 6,4%
Hordaland 109
 9,1%
Nordland 86
 7,2%
Oppland 82
 6,9%
Oslo 38
 3,2%
Rogaland 92
 7,7%
Sogn og Fjordane 70
 5,9%
Svalbard 1
 0,1%
Telemark 46
 3,8%
Troms 41
 3,4%
Vest-Agder 39
 3,3%
Vestfold 48
 4,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1196
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.