Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2017

Variabel Kode_prosti: Prosti

Verdier Kategorier N
0101 Oslo domprosti 8
 0,7%
0102 Søndre Aker prosti 10
 0,8%
0103 Østre Aker prosti 5
 0,4%
0104 Nordre Aker prosti 5
 0,4%
0105 Vestre Aker prosti 10
 0,8%
0106 Bærum prosti 10
 0,8%
0107 Asker prosti 5
 0,4%
0201 Fredrikstad domprosti 11
 0,9%
0202 Sarpsborg prosti 16
 1,3%
0203 Østre Borgesyssel prosti 14
 1,2%
0204 Vestre Borgesyssel prosti 11
 0,9%
0206 Nedre Romerike prosti 9
 0,8%
0207 Øvre Romerike prosti 14
 1,2%
0208 Østre Romerike prosti 16
 1,3%
0209 Søndre Follo prosti 11
 0,9%
0210 Nordre Follo prosti 9
 0,8%
0301 Hamar domprosti 8
 0,7%
0304 Sør-Østerdal prosti 25
 2,1%
0305 Nord-Østerdal prosti 18
 1,5%
0306 Nord-Gudbrandsdal prosti 13
 1,1%
0307 Sør-Gudbrandsdal prosti 16
 1,3%
0308 Toten prosti 15
 1,3%
0309 Hadeland og Land prosti 14
 1,2%
0310 Valdres prosti 24
 2,0%
0311 Ringsaker prosti 6
 0,5%
0312 Solør, Vinger og Odal prosti 20
 1,7%
0401 Tønsberg domprosti 9
 0,8%
0402 Larvik prosti 14
 1,2%
0403 Nord-Jarlsberg prosti 15
 1,3%
0404 Drammen prosti 8
 0,7%
0405 Eiker prosti 10
 0,8%
0406 Kongsberg prosti 13
 1,1%
0407 Ringerike prosti 11
 0,9%
0408 Hallingdal prosti 11
 0,9%
0409 Sandefjord prosti 10
 0,8%
0410 Lier prosti 10
 0,8%
0501 Kristiansand domprosti 12
 1,0%
0502 Mandal prosti 10
 0,8%
0503 Lister prosti 14
 1,2%
0505 Otredal prosti 9
 0,8%
0506 Vest-Nedenes prosti 9
 0,8%
0507 Arendal prosti 9
 0,8%
0508 Aust-Nedenes prosti 9
 0,8%
0509 Bamble prosti 12
 1,0%
0510 Skien prosti 11
 0,9%
0514 Øvre Telemark prosti 23
 1,9%
0601 Stavanger domprosti 9
 0,8%
0602 Dalane prosti 7
 0,6%
0603 Jæren prosti 12
 1,0%
0605 Haugaland prosti 16
 1,3%
0607 Tungenes prosti 12
 1,0%
0608 Sandnes prosti 9
 0,8%
0609 Ytre Stavanger prosti 8
 0,7%
0610 Karmøy prosti 8
 0,7%
0611 Ryfylke prosti 11
 0,9%
0701 Bergen domprosti 10
 0,8%
0702 Fana prosti 11
 0,9%
0704 Åsane prosti 11
 0,9%
0705 Sunnhordland prosti 23
 1,9%
0707 Nordhordland prosti 19
 1,6%
0708 Hardanger og Voss prosti 28
 2,3%
0709 Sogn prosti 23
 1,9%
0711 Sunnfjord prosti 17
 1,4%
0712 Nordfjord prosti 26
 2,2%
0713 Vesthordland prosti 11
 0,9%
0801 Molde domprosti 11
 0,9%
0802 Søre Sunnmøre prosti 19
 1,6%
0803 Austre Sunnmøre prosti 10
 0,8%
0804 Nordre Sunnmøre prosti 13
 1,1%
0805 Indre Romsdal prosti 15
 1,3%
0806 Ytre Nordmøre prosti 13
 1,1%
0807 Indre Nordmøre prosti 15
 1,3%
0901 Nidaros domprosti 4
 0,3%
0902 Strinda prosti 8
 0,7%
0903 Heimdal prosti 6
 0,5%
0905 Fosen prosti 11
 0,9%
0906 Orkdal prosti 19
 1,6%
0907 Gauldal prosti 20
 1,7%
0908 Stjørdal prosti 9
 0,8%
0909 Sør-Innherad prosti 12
 1,0%
0910 Nord-Innherad prosti 17
 1,4%
0911 Namdal prosti 19
 1,6%
0913 Byåsen prosti 3
 0,3%
1001 Bodø domprosti 13
 1,1%
1002 Sør-Helgeland prosti 6
 0,5%
1003 Indre Helgeland prosti 14
 1,2%
1004 Nord-Helgeland prosti 11
 0,9%
1005 Salten prosti 10
 0,8%
1006 Ofoten prosti 13
 1,1%
1007 Lofoten prosti 12
 1,0%
1008 Vesterålen prosti 7
 0,6%
1101 Tromsø domprosti 11
 0,9%
1102 Trondenes prosti 13
 1,1%
1103 Senja prosti 6
 0,5%
1104 Nord-Troms prosti 6
 0,5%
1105 Alta prosti 4
 0,3%
1106 Hammerfest prosti 7
 0,6%
1107 Indre Finnmark prosti 5
 0,4%
1108 Varanger prosti 5
 0,4%
1109 Indre Troms prosti 6
 0,5%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1196
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.