Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2017

Variabel Navn_prosti: Prostiets navn

Verdier Kategorier N
? 353
 29,5%
Alta prosti 4
 0,3%
Arendal prosti 9
 0,8%
Asker prosti 5
 0,4%
Aust-Nedenes prosti 9
 0,8%
Bamble prosti 12
 1,0%
Bergen domprosti 10
 0,8%
Dalane prosti 7
 0,6%
Drammen prosti 8
 0,7%
Eiker prosti 10
 0,8%
Fana prosti 11
 0,9%
Fosen prosti 11
 0,9%
Fredrikstad domprosti 11
 0,9%
Gauldal prosti 20
 1,7%
Hadeland og Land prosti 14
 1,2%
Hallingdal prosti 11
 0,9%
Hamar domprosti 8
 0,7%
Hammerfest prosti 7
 0,6%
Hardanger og Voss prosti 28
 2,3%
Haugaland prosti 16
 1,3%
Heimdal prosti 6
 0,5%
Indre Finnmark prosti 5
 0,4%
Indre Helgeland prosti 14
 1,2%
Indre Romsdal prosti 15
 1,3%
Indre Troms prosti 6
 0,5%
Kongsberg prosti 13
 1,1%
Kristiansand domprosti 12
 1,0%
Larvik prosti 14
 1,2%
Lier prosti 10
 0,8%
Lister prosti 14
 1,2%
Lofoten prosti 12
 1,0%
Mandal prosti 10
 0,8%
Molde domprosti 11
 0,9%
Namdal prosti 19
 1,6%
Nedre Romerike prosti 9
 0,8%
Nidaros domprosti 4
 0,3%
Nord-Gudbrandsdal prosti 13
 1,1%
Nord-Helgeland prosti 11
 0,9%
Nord-Innherad prosti 17
 1,4%
Nord-Jarlsberg prosti 15
 1,3%
Nord-Troms prosti 6
 0,5%
Nordfjord prosti 26
 2,2%
Nordhordland prosti 19
 1,6%
Nordre Aker prosti 5
 0,4%
Nordre Follo prosti 9
 0,8%
Ofoten prosti 13
 1,1%
Orkdal prosti 19
 1,6%
Oslo domprosti 8
 0,7%
Otredal prosti 9
 0,8%
Ringerike prosti 11
 0,9%
Ringsaker prosti 6
 0,5%
Ryfylke prosti 11
 0,9%
Salten prosti 10
 0,8%
Sandefjord prosti 10
 0,8%
Sandnes prosti 9
 0,8%
Sarpsborg prosti 16
 1,3%
Senja prosti 6
 0,5%
Skien prosti 11
 0,9%
Sogn prosti 23
 1,9%
Stavanger domprosti 9
 0,8%
Strinda prosti 8
 0,7%
Sunnfjord prosti 17
 1,4%
Sunnhordland prosti 23
 1,9%
Toten prosti 15
 1,3%
Trondenes prosti 13
 1,1%
Tungenes prosti 12
 1,0%
Valdres prosti 24
 2,0%
Varanger prosti 5
 0,4%
Vest-Nedenes prosti 9
 0,8%
Vesthordland prosti 11
 0,9%
Vestre Aker prosti 10
 0,8%
Vestre Borgesyssel prosti 11
 0,9%
Ytre Stavanger prosti 8
 0,7%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1196
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er alfanumerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.