Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2017

Variabel Dopte_bosatt: Antall døpte i soknet

Beskrivende tekst

Registrerte personer, bosatt i soknet, som er døpt i løpet av året, enten i eget sokn eller i et annet.

Tall mellom 1 og 4 er satt til 2,5 av personvernhensyn.

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1196
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 198.0
Gjennomsnitt 25.374
Standardavvik 28.283
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.