Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2017

Variabel GRAV_KIRK: Antall gravferder forrettet i soknets kirke(r)

Tekst før spørsmål

2 Kirkelige handlinger
For føring av de kirkelige handlingene skal registerings- og meldingsrutinene følges, og tallene herfra danner grunnlaget for føring i årsstatistikkskjemaet.

Spørsmålstekst

2.4.b ... hvor mange av gravferdene ble forrettet i soknets kirke(r)? Antall handlinger

Beskrivende tekst

Gjelder ikke gravkapell o.l.

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1195
Manglende tilfeller 1
Minimum 0.0
Maksimum 179.0
Gjennomsnitt 20.822
Standardavvik 22.288
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.