Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2017

Variabel Dapshandlinger: Dåpshandlinger

Beskrivende tekst

Antall dåpshandlinger utført innenfor soknets grenser. Fra og med 2017 kommer denne variabelen direkte fra Kirkerådet og ikke via KOSTRA. Dåpshandlinger er antall dåper som er utført i soknet. Noen dåper gjennomføres uten at personen som døpes, blir registrert som døpt. Det kan for eksempel være en person uten fødselsnummer. De kan ikke registreres i medlemsregisteret.

Tall mellom 1 og 4 er satt til 2,5 av personvernhensyn.

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1196
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 210.0
Gjennomsnitt 25.597
Standardavvik 27.479
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.