Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2017

Variabel EKT_FORB: Forbønnshandlinger for borgerlige inngåtte ekteskap

Tekst før spørsmål

2 Kirkelige handlinger
For føring av de kirkelige handlingene skal registerings- og meldingsrutinene følges, og tallene herfra danner grunnlaget for føring i årsstatistikkskjemaet.

Spørsmålstekst

2.3 Hvor mange forbønnshandlinger for borgerlige inngåtte ekteskap ble utført i soknet? Antall handlinger

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1195
Manglende tilfeller 1
Minimum 0.0
Maksimum 3.0
Gjennomsnitt 0.106
Standardavvik 0.349
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.