Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2017

Variabel GRAV_JORD: Gravferder

Tekst før spørsmål

2 Kirkelige handlinger
For føring av de kirkelige handlingene skal registerings- og meldingsrutinene følges, og tallene herfra danner grunnlaget for føring i årsstatistikkskjemaet.

Spørsmålstekst

2.4 Hvor mange kirkelige gravferder/jordpåkastelser ble utført i soknet? Antall handlinger

Beskrivende tekst

Hovedregelen er at gravferden registreres/kirkebokføres i det soknet (A) der avdøde var bosatt og hvor presten i denne menigheten utfører handlingen, uavhengig om den skjer i egen kirke/kapell eller en bruker en kirke/kapell utenfor soknet.
- Gravferder som foregår utenfor soknet
Dersom gravferden foregår i en kirke/krematorium (B) utenfor soknet A og medbringer prest fra soknet A, skal gravferden føres i sokn A. Dersom B benyttes og prest fra sokn B har utført gravferdshandlingen skal den føres i sokn B. Med andre ord føres gravferden i det soknet der presten har sitt hovedtjenestested.

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1195
Manglende tilfeller 1
Minimum 0.0
Maksimum 200.0
Gjennomsnitt 30.124
Standardavvik 30.893
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.