Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2017

Variabel Dapshandlinger_bosatt: Herav dåpshandlinger med bostedsadresse i soknet

Beskrivende tekst

Antall døpte som hadde bostedsadresse i soknet. Merk at soknebarn døpt utenfor soknet ikke skal tas med. Fra og med 2017 kommer denne variabelen direkte fra Kirkerådet og ikke via KOSTRA.

Tall mellom 1 og 4 er satt til 2,5 av personvernhensyn.

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1196
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 186.0
Gjennomsnitt 16.672
Standardavvik 19.078
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.