Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2017

Variabel KONF_FORB: Konfirmerte (deltatt i forbønnshandlingen)

Tekst før spørsmål

2 Kirkelige handlinger
For føring av de kirkelige handlingene skal registerings- og meldingsrutinene følges, og tallene herfra danner grunnlaget for føring i årsstatistikkskjemaet.

Spørsmålstekst

2.1 Hvor mange ble konfirmert i soknet? Antall handlinger

Beskrivende tekst

Antall ungdommer som deltok i forbønnshandling(konfirmasjon) innenfor soknets grenser. Dette kan også gjelde konfirmanter fra nabosokn, som står til konfirmasjon i soknet(registreringssoknet).

Tall mellom 1 og 4 er satt til 2,5 av personvernhensyn.

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1195
Manglende tilfeller 1
Minimum 0.0
Maksimum 226.0
Gjennomsnitt 29.701
Standardavvik 31.057
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.