Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2017

Variabel VIE_SOKN: Vigsler (ekteskapsinngåelser med forbønn)

Tekst før spørsmål

2 Kirkelige handlinger
For føring av de kirkelige handlingene skal registerings- og meldingsrutinene følges, og tallene herfra danner grunnlaget for føring i årsstatistikkskjemaet.

Spørsmålstekst

2.2 Hvor mange kirkelige vielser ble utført i soknet? Antall handlinger

Beskrivende tekst

Her føres vielser som er innført i vigselsboken i samsvar med retningslinjene for kirkebokføring, jf rundskriv V-5/2006. Det er alltid kirkebokføreren i det soknet der vigselen finner sted som registrerer vigselen i vigselsboken og påser at den blir registrert i de kirkelige registrene.

Deltakerantallet som det spørres etter, er deltakere som overværer vielsen (brudefølget). I forbindelse med spørsmål 2.2 er det for 2014 innført en ny kolonne (rubrikk) for antall deltakere som deltok/var til stede ved de vielsene som er ført i første kolonne. Dersom soknet ikke har registrert tallene, settes 0 eller gi et anslag. Hvis det er tilfellet, vennligst gjør oppmerksom på forholdet i pkt. 11, merknader.

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1195
Manglende tilfeller 1
Minimum 0.0
Maksimum 78.0
Gjennomsnitt 6.135
Standardavvik 7.969
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.