Datasett: Nøkkeltall 1998-2017, kommunal inndeling (uten folkemengde 2017)

Sammendrag

Tidsseriene viser utvalgte variabler hentet fra kirkelig årsstatistikk 1998-2017:

  • Disse variablene kan studeres på en tidslinje og vises i to hierarki: kirkelig og kommunal.
  • En kan enkelt bevege seg fra øverste til laveste nivå i tabellene, fra bispedømme og fylke til sokn og kommune.
  • Sokneinndelingen er justert til siste års inndeling.
  • Statistikken oppdateres årlig, og ulike indikatorer vil føyes til råtallene.
Årsstatistikken, som til sammen inneholder over hundre variabler, kan i sin helhet studeres, analyseres og lastes ned under "Årsdata".

Full tittel

Nøkkeltall 1998-2017, kommunal inndeling (uten folkemengde 2017)

Identifikasjonsnummer

NOK2017-temp.2

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS Datainnsamler og distributør 1998-2004, distributør 2005-2016
Statistisk sentralbyrå SSB Datainnsamler 2005-2016
Kirkerådet Medlemsstatistikk

Produksjonsdato

2018-09-21

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Sigmund Tveit NSD kirkedata@nsd.no

Versjon

Midlertidig, mangler folketall for 2017.

Dato: 2018-09-21

Type: Midlertidig

Land

Norge

Analyseenhet

Tidsmetode

Telefon: 55 58 21 93 / 55 58 21 17 (sentralbord)

E-post: kirkedata@nsd.no

Utvalgsprosedyre

Data kan analyseres direkte på nett.
Benytt funksjonen "endre utvalg" i nedtrekksmenyene for å velge andre menigheter, årstall eller variabler.

Det er også mulig å laste ned datasett for analyser i andre statistikkprogram.


Til dokumentasjon: Brukerhjelp til Kirkedatabasen

Type datainnsamling

1998 - 2004 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
2005 - 2016 Statistisk sentralbyrå

Vekting

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.