Datasett: Kirkelig årsstatistikk for 2016

Variabel FRIVILLIG_FESTANT: Antall samlinger, fest for frivillige, medarbeiderfest o.l.

Tekst før spørsmål

8.C Opplæring og samlinger

Spørsmålstekst

8.C.2 Arrangerte menigheten fest for frivillige, medarbeiderfest o.l.? Antall samlinger/tilbud

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 529
Manglende tilfeller 667
Minimum 0.0
Maksimum 6.0
Gjennomsnitt 1.151
Standardavvik 0.515
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.